Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk April 2019

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  138 46.46%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 21
Sokongan 117
Awam  159 53.54%
Swasta 47
Orang Awam 112
Lain-lain 0
Jumlah 297
100.00%