Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Mac 2019

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  61 45.52%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 19
Sokongan 41
Awam  73 54.48%
Swasta 33
Orang Awam 39
Lain-lain 1
Jumlah 134
100.00%