Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Jan 2020

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  41 50.62%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 9
Sokongan 31
Awam  40 49.38%
Swasta 10
Orang Awam 27
Lain-lain 3
Jumlah 81
100.00%