Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Jan 2019

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  43 27.74%
Pengurusan Tertinggi 3
Pengurusan dan Profesional 17
Sokongan 23
Awam  112 72.26%
Swasta 81
Orang Awam 18
Lain-lain 13
Jumlah 155
100.00%