Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Okt 2020

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  49 54.44%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 16
Sokongan 33
Awam  41 45.56%
Swasta 17
Orang Awam 24
Lain-lain 0
Jumlah 90
100.00%