Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Jul 2022

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  18 20.93%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 7
Sokongan 10
Awam  68 79.07%
Swasta 60
Orang Awam 8
Lain-lain 0
Jumlah 86
100.00%