Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Jun 2022

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  45 47.87%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 7
Sokongan 38
Awam  49 52.13%
Swasta 32
Orang Awam 15
Lain-lain 2
Jumlah 94
100.00%