Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Mei 2022

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  31 50.82%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 6
Sokongan 25
Awam  30 49.18%
Swasta 19
Orang Awam 9
Lain-lain 2
Jumlah 61
100.00%