Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk April 2022

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  18 38.30%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 8
Sokongan 10
Awam  29 61.70%
Swasta 17
Orang Awam 9
Lain-lain 3
Jumlah 47
100.00%