Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk April 2022

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  18 36.73%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 8
Sokongan 10
Awam  31 63.27%
Swasta 19
Orang Awam 9
Lain-lain 3
Jumlah 49
100.00%