Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Mac 2022

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  27 21.60%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 10
Sokongan 17
Awam  98 78.40%
Swasta 44
Orang Awam 48
Lain-lain 6
Jumlah 125
100.00%