Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Mac 2022

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  28 22.40%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 10
Sokongan 18
Awam  97 77.60%
Swasta 44
Orang Awam 47
Lain-lain 6
Jumlah 125
100.00%