Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Feb 2022

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  27 32.14%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 8
Sokongan 19
Awam  57 67.86%
Swasta 37
Orang Awam 20
Lain-lain 0
Jumlah 84
100.00%