Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Jan 2022

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  42 26.42%
Pengurusan Tertinggi 2
Pengurusan dan Profesional 22
Sokongan 18
Awam  117 73.58%
Swasta 79
Orang Awam 35
Lain-lain 3
Jumlah 159
100.00%