Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Okt 2021

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  31 33.33%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 7
Sokongan 24
Awam  62 66.67%
Swasta 45
Orang Awam 13
Lain-lain 4
Jumlah 93
100.00%