Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Sept 2021

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  42 61.76%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 12
Sokongan 30
Awam  26 38.24%
Swasta 13
Orang Awam 9
Lain-lain 4
Jumlah 68
100.00%