Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Ogos 2021

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  37 52.11%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 10
Sokongan 27
Awam  34 47.89%
Swasta 15
Orang Awam 19
Lain-lain 0
Jumlah 71
100.00%