Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Jul 2021

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  45 56.96%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 19
Sokongan 25
Awam  34 43.04%
Swasta 19
Orang Awam 12
Lain-lain 3
Jumlah 79
100.00%