Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Jul 2021

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  44 55.70%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 19
Sokongan 25
Awam  35 44.30%
Swasta 19
Orang Awam 12
Lain-lain 4
Jumlah 79
100.00%