Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Jun 2021

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  39 55.71%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 21
Sokongan 18
Awam  31 44.29%
Swasta 18
Orang Awam 13
Lain-lain 0
Jumlah 70
100.00%