Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk April 2021

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  37 38.95%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 13
Sokongan 24
Awam  58 61.05%
Swasta 42
Orang Awam 16
Lain-lain 0
Jumlah 95
100.00%