Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Jan 2021

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  19 45.24%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 5
Sokongan 14
Awam  23 54.76%
Swasta 10
Orang Awam 13
Lain-lain 0
Jumlah 42
100.00%