Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Dis 2020

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  10 38.46%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 4
Sokongan 5
Awam  16 61.54%
Swasta 7
Orang Awam 9
Lain-lain 0
Jumlah 26
100.00%