Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Nov 2020

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  66 50.00%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 2
Sokongan 63
Awam  66 50.00%
Swasta 37
Orang Awam 28
Lain-lain 1
Jumlah 132
100.00%