Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Dis 2011

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  30 54.55%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 4
Sokongan 26
Awam  25 45.45%
Swasta 7
Orang Awam 18
Lain-lain 0
Jumlah 55
100.00%