Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Okt 2011

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  24 36.36%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 7
Sokongan 17
Awam  42 63.64%
Swasta 5
Orang Awam 37
Lain-lain 0
Jumlah 66
100.00%