Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Sept 2011

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  11 22.92%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 1
Sokongan 9
Awam  37 77.08%
Swasta 5
Orang Awam 32
Lain-lain 0
Jumlah 48
100.00%