Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Jul 2011

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  25 22.12%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 5
Sokongan 20
Awam  88 77.88%
Swasta 11
Orang Awam 77
Lain-lain 0
Jumlah 113
100.00%