Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Jun 2011

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  21 17.21%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 5
Sokongan 16
Awam  101 82.79%
Swasta 39
Orang Awam 62
Lain-lain 0
Jumlah 122
100.00%