Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Mei 2011

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  19 25.68%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 4
Sokongan 15
Awam  55 74.32%
Swasta 13
Orang Awam 42
Lain-lain 0
Jumlah 74
100.00%