Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk April 2011

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  64 67.37%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 27
Sokongan 37
Awam  31 32.63%
Swasta 7
Orang Awam 24
Lain-lain 0
Jumlah 95
100.00%