Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Mac 2011

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  34 54.84%
Pengurusan Tertinggi 2
Pengurusan dan Profesional 11
Sokongan 21
Awam  28 45.16%
Swasta 6
Orang Awam 22
Lain-lain 0
Jumlah 62
100.00%