Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Feb 2011

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  21 23.08%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 3
Sokongan 17
Awam  70 76.92%
Swasta 17
Orang Awam 51
Lain-lain 2
Jumlah 91
100.00%