Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Dis 2012

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  32 58.18%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 1
Sokongan 31
Awam  23 41.82%
Swasta 9
Orang Awam 14
Lain-lain 0
Jumlah 55
100.00%