Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Nov 2012

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  11 34.38%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 2
Sokongan 9
Awam  21 65.63%
Swasta 7
Orang Awam 14
Lain-lain 0
Jumlah 32
100.00%