Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Okt 2012

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  20 37.74%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 5
Sokongan 14
Awam  33 62.26%
Swasta 7
Orang Awam 26
Lain-lain 0
Jumlah 53
100.00%