Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Sept 2012

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  27 44.26%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 2
Sokongan 25
Awam  34 55.74%
Swasta 8
Orang Awam 26
Lain-lain 0
Jumlah 61
100.00%