Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Jun 2012

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  21 34.43%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 3
Sokongan 18
Awam  40 65.57%
Swasta 8
Orang Awam 32
Lain-lain 0
Jumlah 61
100.00%