Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk April 2012

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  29 46.03%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 5
Sokongan 23
Awam  34 53.97%
Swasta 3
Orang Awam 30
Lain-lain 1
Jumlah 63
100.00%