Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Mac 2012

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  19 38.00%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 7
Sokongan 12
Awam  31 62.00%
Swasta 8
Orang Awam 19
Lain-lain 4
Jumlah 50
100.00%