Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Feb 2012

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  14 26.42%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 4
Sokongan 10
Awam  39 73.58%
Swasta 20
Orang Awam 17
Lain-lain 2
Jumlah 53
100.00%