Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Jan 2012

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  35 30.97%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 7
Sokongan 28
Awam  78 69.03%
Swasta 16
Orang Awam 62
Lain-lain 0
Jumlah 113
100.00%