Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Dis 2013

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  15 53.57%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 4
Sokongan 11
Awam  13 46.43%
Swasta 3
Orang Awam 9
Lain-lain 1
Jumlah 28
100.00%