Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Nov 2013

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  22 40.00%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 6
Sokongan 16
Awam  33 60.00%
Swasta 4
Orang Awam 29
Lain-lain 0
Jumlah 55
100.00%