Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Sept 2020

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  43 49.43%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 8
Sokongan 35
Awam  44 50.57%
Swasta 22
Orang Awam 20
Lain-lain 2
Jumlah 87
100.00%