Ikrar Bebas Rasuah

Ikrar Bebas Rasuah (IBR) ini merupakan satu inisiatif baharu yang diperkenalkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) hasil cetusan idea oleh mantan Ketua Pesuruhjaya SPRM sendiri, Tan Sri Dzulkifli Ahmad. IBR ini memberi penekanan kepada ikrar dan janji yang dibuat oleh para kepimpinan organisasi dan warganya secara sukarela atas kapasiti sebagai individu untuk memastikan setiap individu yang menandatangani ikrar tersebut akan lebih bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas mereka dan menjauhkan diri daripada sebarang perlakuan rasuah selama mereka memegang jawatan tersebut.

Keterbukaan dan sifat kebertanggungjawaban yang dipamerkan oleh para kepimpinan dan warganya dalam menandatangani Ikrar Bebas Rasuah ini juga, turut membuktikan bahawa usaha membanteras dan memerangi rasuah bukanlah tanggungjawab eksklusif SPRM semata-mata, tetapi sebaliknya ianya merupakan amanah dan tugas yang perlu dikongsi oleh seluruh ahli masyarakat, khususnya di kalangan warga yang berkhidmat di agensi-agensi kerajaan, bagi memastikan negara ini bebas daripada sebarang gejala rasuah dan salah guna kuasa.

Pelaksanaan IBR
  1. Ikrar oleh individu
  2. Disaksikan oleh SPRM
  3. Lafaz ikrar agar tidak sesekali terlibat dengan perbuatan rasuah
  4. Dokumen ikrar ditandatangan
Signifikan Perlaksanaan IBR
  1. Menjadi amaran dan peringatan kepada individu agar menjauhi rasuah
  2. Jaminan pimpinan organisasi kepada warganya, pemegang taruh dan pelanggan untuk mencegah jenayah rasuah
  3. Penzahiran akujanji kepada komitmen individu dalam pembanterasan rasuah
  4. Sebagai bukti bahawa organisasi telah mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah jenayah rasuah

Untuk pertanyaan, pegawai yang boleh dihubungi adalah seperti berikut:

Bil. Nama  No. Telefon 
 1. PPj Mohamad Izam bin Abd Nasir (Sektor Awam/Kerajaan) +603-8891 1499
 2. PPj Muhammad Zaim bin Mohd Zuki (Sektor Swasta dan GLC) +603-8891 1950
 3. PPj Kho Lee Yee (Sektor Sosiobudaya dan Politik) +603-8891 1928
Kategori Penandatangan Ikrar Bebas Rasuah (IBR)

Penandatangan IBR dibahagikan kepada 9 kategori iaitu:

Jadual Keseluruhan Penandatangan IBR Mengikut Kategori
Bil. Kategori Jumlah Organisasi
1. Kementerian 30
2. Jabatan 862
3. Negeri 390
4. Badan Berkanun 268
5. IPT / Institusi Pendidikan 138
6. GLC 158
7. Swasta 182
8. NGO dan Persatuan 84
9. Yayasan 14
Jumlah Keseluruhan 2,126

Kemaskini sehingga 31 Januari 2024

(Sumber data diperolehi daripada Seksyen Pemantauan dan Pelaporan, Bahagian Pendidikan Masyarakat)
Hit : 39647
 
Penandatangan Ikrar Bebas Rasuah