koha

Open Public Access Catologing (OPAC MACA) - KOHA MACA:

Seiring dengan perkembangan perpustakaan masa kini yang menuju ke era digital, Perpustakaan MACA turut mengambil langkah untuk mengimplementasikan sistem perpustakaan (KOHA) di perpustakaan untuk menjalankan kerja-kerja perolehan, pengkatalogan, pengkelasan, perkhidmatan pencarian bahan atas talian (OPAC), transaksi pinjaman dan pemulangan bahan perpustakaan. Perpustakaan turut menyediakan perkhidmatan seperti rujukan, pinjaman, pencarian maklumat dan khidmat pelanggan.

Perpustakaan MACA mempunyai koleksi perpustakaan meliputi pelbagai kategori, seperti buku, jurnal, majalah, majalah berjilid, kertas kerja, laporan, kajian, keratan akhbar dan foto. Sehingga kini mempunyai koleksi berjumlah melebihi tiga ribu judul bahan mengenai rasuah, integriti, akauntabiliti dan pengurusan sama ada tempatan atau luar negara.

 

OPAC MACA

 

 

 

1mtc

Portal 1MTC (1Malaysia Training Centre):

Pusat Latihan 1Malaysia atau 1Malaysia Training Center (1MTC) adalah inisiatif di bawah Strategi Lautan Biru Kebangsaan atau Nation Blue Ocean Drategy (NBOS). Projek 1MTC membolehkan penggunaan fasiliti sedia ada di Institut Latihan Awam dikongsi secara menyeluruh dan penggunaannya dapat dioptimumkan oleh pelbagai pihak. Dalam masa yang sama, ia juga menawarkan kemudahan carian dan permohonan kursus yang ditawarkan oleh Institut Latihan Awam.

Portal 1MTC adalah merupakan gerbang (gateway) elektronik yang memberi maklumat kursus dan fasiliti yang ditawarkan oleh Institut-institut Latihan Awam. Portal ini akan memudahkan penjawat awam, sektor swasta, badan berkanun, badan bukan kerajaan (NGO) dan orang awam untuk mendapatkan maklumat dan membuat tempahan fasiliti dan kursus yang ditawarkan oleh Institut Latihan Awam. Portal ini juga menyediakan kemudahan pembayaran secara atas talian.

 

Portal 1MTC

TOP

Visitor StatisticAll
3450329