Chief Commissioner

Pencapaian Tahun 2015 (Oktober-Disember 2015)

JANJI Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan    Tidak Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan 
Jumlah Perkhidmatan  
Jumlah Menepati Standard *  % Menepati Standard   Jumlah Tidak Menepati Standard* % Tidak Menepati Standard ****
Bertindak ke atas aduan berunsur rasuah dalam tempoh 24 jam selepas aduan diterima ; 110  100%   0  0%  110
Pengadu boleh mengetahui status siasatan ke atas aduannya selepas 28 hari bekerja ;

 

*Maklumbalas diberi berdasarkan pertanyaan status secara bertulis oleh pengadu / orang yang ditangkap 
10 100%  0%  10
Keputusan Tapisan Keutuhan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja 6351 100% 0 0% 6351

Pencapaian Tahun 2015 (Julai-September 2015)

JANJI Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan    Tidak Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan 
Jumlah Perkhidmatan  
Jumlah Menepati Standard *  % Menepati Standard   Jumlah Tidak Menepati Standard* % Tidak Menepati Standard ****
Bertindak ke atas aduan berunsur rasuah dalam tempoh 24 jam selepas aduan diterima ; 244 100%   0  0%  244
Pengadu boleh mengetahui status siasatan ke atas aduannya selepas 28 hari bekerja ;

 

*Maklumbalas diberi berdasarkan pertanyaan status secara bertulis oleh pengadu / orang yang ditangkap 
7 100%  0%  7
Keputusan Tapisan Keutuhan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja 8558 100% 0 0% 8558

Pencapaian Tahun 2015 (April-Jun 2015)

JANJI Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan    Tidak Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan 
Jumlah Perkhidmatan  
Jumlah Menepati Standard *  % Menepati Standard   Jumlah Tidak Menepati Standard* % Tidak Menepati Standard ****
Bertindak ke atas aduan berunsur rasuah dalam tempoh 24 jam selepas aduan diterima ; 341  100%   0  0%  341
Pengadu boleh mengetahui status siasatan ke atas aduannya selepas 28 hari bekerja ;

 

*Maklumbalas diberi berdasarkan pertanyaan status secara bertulis oleh pengadu / orang yang ditangkap 
17  100%  0%  17 
Keputusan Tapisan Keutuhan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja 8145 100% 0 0% 8145

Pencapaian Tahun 2015 (Januari-Mac 2015)

 JANJI Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan    Tidak Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan 
Jumlah Perkhidmatan  
Jumlah Menepati Standard *  % Menepati Standard   Jumlah Tidak Menepati Standard* % Tidak Menepati Standard ****
Bertindak ke atas aduan berunsur rasuah dalam tempoh 24 jam selepas aduan diterima ; 287 100%   0  0%  287
Pengadu boleh mengetahui status siasatan ke atas aduannya selepas 28 hari bekerja ;

 

*Maklumbalas diberi berdasarkan pertanyaan status secara bertulis oleh pengadu / orang yang ditangkap 
15  100%  0%  15
Keputusan Tapisan Keutuhan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja 6991 100% 0 0% 6991

Pencapaian Tahun 2014 (Januari-Disember 2014)

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN SPRM DARI JANUARI HINGGA MAC 2014

JANJI Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan    Tidak Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan 
Jumlah Perkhidmatan  
Jumlah Menepati Standard *  % Menepati Standard   Jumlah Tidak Menepati Standard* % Tidak Menepati Standard ****
Bertindak ke atas aduan berunsur rasuah dalam tempoh 24 jam selepas aduan diterima ; 293  100%   0  0%  293
Pengadu boleh mengetahui status siasatan ke atas aduannya selepas 28 hari bekerja ;

 

*Maklumbalas diberi berdasarkan pertanyaan status secara bertulis oleh pengadu / orang yang ditangkap 
24  100%  0%  24 
Pemeriksaan dan cadangan penambahbaikan terhadap system dan tatacara kerja dilengkapkan dalam tempoh 90 hari bekerja ;

 

*Ibu Pejabat sahaja
10 71% 4 29% 14
Keputusan Tapisan Keutuhan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja 5606 100% 0 0% 5606

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN SPRM DARI APRIL HINGGA JUN 2014

JANJI Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan    Tidak Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan 
Jumlah Perkhidmatan  
Jumlah Menepati Standard *  % Menepati Standard   Jumlah Tidak Menepati Standard* % Tidak Menepati Standard ****
Bertindak ke atas aduan berunsur rasuah dalam tempoh 24 jam selepas aduan diterima ; 232  100%   0  0%  525
Pengadu boleh mengetahui status siasatan ke atas aduannya selepas 28 hari bekerja ;

 

*Maklumbalas diberi berdasarkan pertanyaan status secara bertulis oleh pengadu / orang yang ditangkap 
42  100%  0%  66 
Pemeriksaan dan cadangan penambahbaikan terhadap system dan tatacara kerja dilengkapkan dalam tempoh 90 hari bekerja ;

 

*Ibu Pejabat sahaja
7 78% 2 22% 9
Keputusan Tapisan Keutuhan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja 5092 100% 0 0% 5092

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN SPRM DARI JULAI HINGGA SEPTEMBER 2014

JANJI Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan    Tidak Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan 
Jumlah Perkhidmatan  
Jumlah Menepati Standard *  % Menepati Standard   Jumlah Tidak Menepati Standard* % Tidak Menepati Standard ****
Bertindak ke atas aduan berunsur rasuah dalam tempoh 24 jam selepas aduan diterima ; 242  100%   0  0%  242
Pengadu boleh mengetahui status siasatan ke atas aduannya selepas 28 hari bekerja ;

 

*Maklumbalas diberi berdasarkan pertanyaan status secara bertulis oleh pengadu / orang yang ditangkap 
38  100%  0%  38 
Pemeriksaan dan cadangan penambahbaikan terhadap system dan tatacara kerja dilengkapkan dalam tempoh 90 hari bekerja ;

 

*Ibu Pejabat sahaja
7 54% 6 48% 13
Keputusan Tapisan Keutuhan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja 5446 100% 0 0% 5446

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN SPRM DARI OKTOBER HINGGA DISEMBER 2014

JANJI Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan    Tidak Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan 
Jumlah Perkhidmatan  
Jumlah Menepati Standard *  % Menepati Standard   Jumlah Tidak Menepati Standard* % Tidak Menepati Standard ****
Bertindak ke atas aduan berunsur rasuah dalam tempoh 24 jam selepas aduan diterima ; 153  100%   0  0%  153
Pengadu boleh mengetahui status siasatan ke atas aduannya selepas 28 hari bekerja ;

 

*Maklumbalas diberi berdasarkan pertanyaan status secara bertulis oleh pengadu / orang yang ditangkap 
23  100%  0%  23 
Pemeriksaan dan cadangan penambahbaikan terhadap system dan tatacara kerja dilengkapkan dalam tempoh 90 hari bekerja ;

 

*Ibu Pejabat sahaja
20 77% 6 23% 26
Keputusan Tapisan Keutuhan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja 6039 100% 0 0% 6039

Pencapaian Tahun 2013 (Oktober-Disember 2013)

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN SPRM DARI OKTOBER HINGGA DISEMBER 2013

JANJI Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan    Tidak Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan 
Jumlah Perkhidmatan  
Jumlah Menepati Standard *  % Menepati Standard   Jumlah Tidak Menepati Standard* % Tidak Menepati Standard ****
Bertindak ke atas aduan berunsur rasuah dalam tempoh 24 jam selepas aduan diterima ; 179  100%  0 0  179
Pengadu boleh mengetahui status siasatan ke atas aduannya selepas 28 hari bekerja ;

 

*Maklumbalas diberi berdasarkan pertanyaan status secara bertulis oleh pengadu / orang yang ditangkap 
23  100%  0  23 
Pemeriksaan dan cadangan penambahbaikan terhadap sistem dan tatacara kerja dilengkapkan dalam tempoh 90 hari bekerja;

 

* Ibu Pejabat Sahaja
6 100% 0 0 6
Keputusan Tapisan Keutuhan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja 882 100% 0 0 882

Pencapaian Tahun 2013 (Julai-September 2013)

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN SPRM DARI JULAI HINGGA SEPTEMBER 2013

JANJI Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan    Tidak Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan 
Jumlah Perkhidmatan  
Jumlah Menepati Standard *  % Menepati Standard   Jumlah Tidak Menepati Standard* % Tidak Menepati Standard ****
 Bertindak ke atas aduan berunsur rasuah dalam tempoh 24 jam selepas aduan diterima ; 250  100%  0 0  250
Pengadu boleh mengetahui status siasatan ke atas aduannya selepas 28 hari bekerja ;

 

*Maklumbalas diberi berdasarkan pertanyaan status secara bertulis oleh pengadu / orang yang ditangkap 
16  100%  0  16 
Pemeriksaan dan cadangan penambahbaikan terhadap sistem dan tatacara kerja dilengkapkan dalam tempoh 90 hari bekerja;

 

* Ibu Pejabat Sahaja
24 96% 1 4 25
Keputusan Tapisan Keutuhan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja 3752 100% 0 0 3752

Pencapaian Tahun 2013 (April - Jun 2013)

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN SPRM DARI APRIL HINGGA JUN 2013

JANJI Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan    Tidak Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan 
Jumlah Perkhidmatan  
Jumlah Menepati Standard *  % Menepati Standard   Jumlah Tidak Menepati Standard* % Tidak Menepati Standard ****
 Bertindak ke atas aduan berunsur rasuah dalam tempoh 24 jam selepas aduan diterima ; 247  100%  0 0  247
Pengadu boleh mengetahui status siasatan ke atas aduannya selepas 28 hari bekerja ;

 

*Maklumbalas diberi berdasarkan pertanyaan status secara bertulis oleh pengadu / orang yang ditangkap 
26  100%  26 
Pemeriksaan dan cadangan penambahbaikan terhadap sistem dan tatacara kerja dilengkapkan dalam tempoh 90 hari bekerja;

 

* Ibu Pejabat Sahaja
22 100% 0  0 22
Keputusan Tapisan Keutuhan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja 3265 100% 0 0 3625

Pencapaian Tahun 2013 (Januari - Mac 2013)

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN SPRM DARI APRIL HINGGA JUN 2013

JANJI Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan    Tidak Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan 
Jumlah Perkhidmatan  
Jumlah Menepati Standard *  % Menepati Standard   Jumlah Tidak Menepati Standard* % Tidak Menepati Standard ****
 Bertindak ke atas aduan berunsur rasuah dalam tempoh 24 jam selepas aduan diterima ; 300  100%  0 0  300
Pengadu boleh mengetahui status siasatan ke atas aduannya selepas 28 hari bekerja ;

 

*Maklumbalas diberi berdasarkan pertanyaan status secara bertulis oleh pengadu / orang yang ditangkap 
33  100%  0 0 33 
Pemeriksaan dan cadangan penambahbaikan terhadap sistem dan tatacara kerja dilengkapkan dalam tempoh 90 hari bekerja;

 

* Ibu Pejabat Sahaja
14 100% 0  0 14
Keputusan Tapisan Keutuhan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja 3558 98.5% 56 1.5% 3614
Maklumat dan identiti identiti pemberi maklumat dirahsiakan mengikut undang-undang yang berkuasa; 1236 100% 0 0 1236
Mendapatkan dan memelihara sokongan masyarakat dalam usaha pencegahan rasuah; dan *kualitatif
Mendidik masyarakat dalam memerangi rasuah *kualitatif

Pencapaian Tahun 2012

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN SPRM DARI JANUARI HINGGA DISEMBER 2012

JANJI Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan    Tidak Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan 
Jumlah Perkhidmatan  
Jumlah Menepati Standard *  % Menepati Standard   Jumlah Tidak Menepati Standard* % Tidak Menepati Standard ****
Bertindak ke atas aduan berunsur rasuah dalam tempoh 24 jam selepas aduan diterima ; 1078  100%  0 0  1078
Pengadu boleh mengetahui status siasatan ke atas aduannya selepas 28 hari bekerja ;*Maklumbalas diberi berdasarkan pertanyaan status secara bertulis oleh pengadu / orang yang ditangkap  72  100%  0 0 72 
Pemeriksaan dan cadangan penambahbaikan terhadap sistem dan tatacara kerja dilengkapkan dalam tempoh 90 hari bekerja;* Ibu Pejabat Sahaja 79 97.5% 0  2.5% 81
Keputusan Tapisan Keutuhan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja 12099 99.03% 118 0.9% 12217
Maklumat dan identiti identiti pemberi maklumat dirahsiakan mengikut undang-undang yang berkuasa; 5485 100% 0 0% 5485
Mendapatkan dan memelihara sokongan masyarakat dalam usaha pencegahan rasuah; dan *kualitatif
Mendidik masyarakat dalam memerangi rasuah *kualitatif

TOP

Visitor StatisticAll
3450418