跟随我们: social media social media social media social media social media social media social media QR Kod social media 选择颜色:  选择语文: 其他语言 文字体积:
A+ A A-

 

              Wayforward                            

 

Dalam usaha untuk Unit Integriti berfungsi sebagai platform kepada cetusan budaya integriti dalam organisasi, BPIA meletakkan hala tuju jelas bahawa aspek modal insan, sistem dan proses merupakan faktor utama yang perlu diberi fokus oleh Unit Integriti Sektor Awam.

Pelbagai inisiatif dikelola dalam mengukuhkan kapabiliti Pegawai Unit Integriti dengan pelaksanaan program-program dan perkongsian amalan terbaik bagi meningkatkan kemahiran dan keupayaan khususnya enam (6) fungsi teras Unit Integriti. Pegawai Unit Integriti perlu mengukuhkan kemahiran dalam mengenalpasti bidang berisiko yang membuka ruang dan peluang kepada berlakunya integrity violations agar strategi dan pelan tindakan Unit Integriti yang dibentuk dilaksanakan dengan holistik dan merentas organisasi

TOP

浏览人数


今天
3
昨天
50
本星期
53
这个月
1231

所有
3450637