dbkl bpmp

Kuala Lumpur, 8 Mei 2019 – Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) mempersetujui dua cadangan penambahbaikan yang disyorkan oleh Unit Pemeriksaan dan Perundingan (UPMP) SPRM Kuala Lumpur berhubung prosedur perolehan yang sepatutnya digunapakai oleh pihak DBKL di dalam urusan tender ‘Sistem Letak Kereta Elektronik’ (SLKE), yang sebelum ini dibuat dengan cara rundingan terus atas arahan Menteri.

Pengarah DBKL (Perancangan Ekonomi dan Pembangunan) Azmi Abdul Hamid dan Pengarah DBKL (Pentadbiran/ Perolehan) Khairul Azmir Ahmad telah mempersetujui kesemua syor penambahbaikan tanpa sebarang pindaan dan memberikan komitmen untuk melaksanakannya.

Sesi Khidmat Nasihat ini telah dibentangkan oleh Timbalan Pengarah (Pencegahan) SPRM Kuala Lumpur PPj Razali Khamis di Bilik Mesyuarat Jabatan Perancangan Ekonomi dan Pembangunan, Menara DBKL pada 23 April yang lalu.

UPMP SPRM Kuala Lumpur akan menjalankan pemantauan ke atas pelaksanaan cadangan yang diberikan mengikut tempoh masa yang ditetapkan.
Antara syor penambahbaikan yang dicadangkan adalah:

Hit: 830