Soalan JITU

(Sebarang pertanyaan lanjut sila hubungi talian 03-88900613)
 • 1.
  Apakah matlamat penubuhan Jawatankuasa Integriti dan Tadbir Urus (JITU) di bawah Arahan YAB Perdana Menteri No. 1 Tahun 2014?

  Matlamat penubuhan JITU adalah supaya usaha pemantapan keutuhan sistem pengurusan pentadbiran Kerajaan terus dipertingkatkan di semua Kementerian/Kerajaan Negeri/Jabatan/Agensi. Objektif JITU:

  a) Mewujudkan pentadbiran Kerajaan dan perkhidmatan awam yang cekap, berdisiplin serta mempunyai integriti yang tinggi melalui pembudayaan dan pengamalan nilai-nilai murni dan etika;

  b) Merancang dan melaksanakan tindakan-tindakan pencegahan dan pemulihan bagi mengatasi masalah-masalah dan kelemahan-kelemahan terutamanya dalam pengurusan kewangan Kerajaan, pentadbiran awam, pengendalian kes-kes tatatertib, rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan yang ditegah oleh agama serta perundangan dan peraturan; dan

  c) Mengenal pasti dan menyelesaikan isu-isu semasa berimpak tinggi yang merentasi agensi secara proaktif melalui mekanisme musyawarah, permuafakatan dan tindakan segera untuk rakyat.

 • 2.
  Apakah perbezaan Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus (JKTU) dengan Jawatankuasa Integriti dan Tadbir Urus (JITU)?

  Dengan pelantikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang bertanggungjawab mengenai integriti dan tadbir urus (governance and integrity) maka beberapa perubahan kepada JKTU dibuat.

  Perbezaan utama JKTU dan JITU ialah:

  JITU Peringkat Kebangsaan dipengerusikan oleh YB Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang dipertanggungjawabkan untuk Tadbir Urus dan Integriti.

  a) Keanggotaan di peringkat JITU Kebangsaan ialah KSN; KPPA;  Peguam Negara; KSP;  Ketua Audit Negara;  KPj SPRM; KP UPP;  KP UPE;  KP MAMPU;  KP UKAS; semua KSU Kementerian; semua SUK Negeri;

  b) Pasukan Khas Perunding JITU; semua Ketua Unit Integriti Kementerian dan semua Ketua Unit Pejabat SUKN.

  c) Ketua Unit Integriti setiap Kementerian dan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri akan menjadi Urus Setia JITU.

  d) JITU hanya ditubuhkan di peringkat Kementerian. Walau bagaimanapun, KSU boleh menimbangkan untuk menubuhkan JITU di peringkat jabatan atau agensi.

  e) Di peringkat negeri, JITU perlu diwujudkan di peringkat residen bahagian dan daerah.

  f) Terma rujukan (terms of refference) yang diperkemas dari 7 TOR JKTU menjadi 6 TOR JITU.

  g) Hanya satu Pasukan Khas Perunding JITU (PKP JITU) yang dianggotai oleh :

  Bil. Jabatan/Agensi Keahlian
  i. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Penyelaras
  ii. Jabatan Perkhidmatan Awam Ahli
  iii. Kementerian Kewangan Ahli
  iv. Jabatan Perdana Menteri Ahli
  v. Unit Penyelarasan Pelaksanaan Ahli
  vi.  Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia Ahli
  vii. Biro Pengaduan Awam Ahli
  viii.  Institut Integriti Malaysia Ahli


  h) PKP JITU atas nasihat YB Menteri boleh mendapatkan khidmat nasihat profesional atau pakar dari dalam dan luar negara bagi tujuan memantapkan pelaksanaan kajian.

  i) JITU memberi fokus kepada program dan isu di dalam pelaporan.

   

 • 3.
  Kepada siapakah Urus Setia JKTU Kementerian/Kerajaan Negeri perlu mengedarkan laporan Maklum balas JITU?

  Pelaporan perlu diedarkan kepada:

  Urus Setia Bersama Jawatankuasa Integriti dan Tadbir Urus (JITU),
  Pejabat Menteri,
  Jabatan Perdana Menteri,
  Aras 3, Blok Barat, Bangunan Perdana Putra,
  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
  62502 PUTRAJAYA.

  (E-mel: urus setia_jitu@pmo.gov.my)

 • 4.
  Adakah JITU perlu ditubuhkan di peringkat Jabatan dan Agensi di peringkat Kementerian?

  JITU hanya diwujudkan di peringkat Kementerian sahaja manakala peringkat jabatan/agensi di bawah kementerian, KSU boleh menimbangkan untuk mewujudkan JITU jabatan/agensi. Dalam masa yang sama YB Menteri kementerian masing-masing boleh mengarahkan KSU untuk menubuhkan JITU di jabatan atau agensi, terutama  yang berisiko tinggi.

 • 5.
  Adakah Jabatan atau Agensi di peringkat Kementerian perlu mengemukakan laporan maklum balas jika JITU tidak ditubuhkan?

  Ya, laporan maklum balas perlu diedarkan oleh Jabatan atau Agensi kepada JITU Peringkat Kementerian walaupun JITU tidak ditubuhkan. Walau bagaimanapun mekanisme mesyuarat yang membincangkan TOR JITU ditentukan oleh Ketua Jabatan atau Agensi masing-masing.

 • 6.
  Bolehkah KSU atau SUK menghantar mana-mana pegawai ganti untuk menghadiri Mesyuarat JITU Peringkat Kebangsaan?

  Pegawai ganti telah ditetapkan seperti yang dinyatakan dalam Arahan Perdana Menteri No. 1 Tahun 2014. Bagi menggantikan KSU ialah Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian, manakala bagi SUK ialah Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri sahaja.

 • 7.
  Apakah perbezaan antara Mesyuarat Jawatankuasa Kerja JITU yang dipengerusikan oleh KSU/SUK dengan Mesyuarat JITU Kementerian/Kerajaan Negeri yang dipengerusikan oleh YB Menteri/ YAB Menteri Besar/YAB Ketua Menteri?

  Jawatankuasa Kerja JITU:

  a) Mesyuarat Jawatankuasa Kerja JITU akan membincangkan semua isu-isu yang dibangkitkan oleh Jabatan/Agensi/Bahagian/Seksyen di bawah Kementerian/Kerajaan Negeri dan menyelesaikan isu yang tertakluk di bawah bidang kuasa KSU/SUK.

  b) Mesyuarat Jawatankuasa Kerja JITU juga berperanan untuk meneliti mana-mana isu yang perlu dibawa ke Mesyuarat JITU Kementerian/ Kerajaan Negeri khususnya isu yang melibatkan Terma Rujukan Dasar dan Perundangan atau isu yang memerlukan keputusan dasar.


  JITU Kementerian/Kerajaan Negeri:

  a) Mesyuarat JITU Kementerian/Kerajaan Negeri akan menyelesaikan/ membuat keputusan terhadap mana-mana isu yang tidak boleh diselesaikan di peringkat Mesyuarat Jawatankuasa Kerja JITU Kementerian/Kerajaan Negeri.

  b) Mesyuarat JITU Kementerian/Kerajaan Negeri akan menentukan apa-apa isu generik yang perlu dikemukakan kepada Urus Setia Mesyuarat JITU Peringkat Kebangsaan.

 • 8.
  Nyatakan kekerapan tempoh mesyuarat dan bilakah mesyuarat perlu diadakan?

  a) Mesyuarat Jawatankuasa Kerja JITU dan Mesyuarat JITU Kementerian/ Kerajaan Negeri perlu diadakan sekurang-kurangnya tiga kali setahun.


  b)Tarikh mesyuarat akan ditetapkan oleh Urus Setia JITU peringkat Kementerian/Kerajaan Negeri.

 • 9.
  Adakah perlu Urus Setia JITU Kementerian/Kerajaan Negeri mengedarkan Minit Mesyuarat Jawatankuasa Kerja JITU dan Mesyuarat JITU Kementerian/ Kerajaan Negeri kepada Penyelaras JITU/Urus Setia JITU Kebangsaan?

  Tidak perlu mengedarkan Minit Mesyuarat. Urus Setia JITU di peringkat Kementerian/Negeri hanya perlu mengemukakan Laporan Maklum Balas JITU kepada Urus Setia JITU Kebangsaan seperti di alamat berikut:

  Urus Setia Bersama Jawatankuasa Integriti dan Tadbir Urus (JITU),
  Pejabat Menteri,
  Jabatan Perdana Menteri,
  Aras 3, Blok Barat, Bangunan Perdana Putra,
  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
  62502 PUTRAJAYA.

  (E-mel: urus setia_jitu@pmo.gov.my)

 • 10.
  Apakah yang dimaksudkan dengan TINDAKAN SEGERA dalam struktur aliran pelaksanaan JKKMKPK dan JITU?

  TINDAKAN SEGERA bermaksud jika terdapat apa-apa isu/tindakan yang memerlukan keputusan segera dari mesyuarat Jemaah Menteri atau daripada YB Menteri, boleh membawa terus dibawa ke Mesyuarat Jemaah Menteri tanpa perlu menunggu Mesyuarat JKKMKPK diadakan.

 • 11.
  Bilakah mesyuarat JITU perlu diadakan?

  Mesyuarat JITU Peringkat Kebangsaan perlu diadakan sekurang-kurangnya tiga kali setahun, iaitu pada bulan Januari, Mei dan September. Bagi peringkat Kementerian/Negeri bolehlah mengambil dari tarikh pelaporan perlu dihantar iaitu 2 minggu sebelum mesyuarat induk masing-masing.

  Contoh:

  JITU Kementerian perlu menghantar laporan 2 minggu sebelum mesyuarat JITU Kebangsaan, dengan itu Mesyuarat JITU Kementerian perlu diadakan sekurang-kurang 2 minggu sebelum mesyuarat JITU Kebangsaan. Seterusnya bagi J/K Kerja Kementerian perlu mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum mesyuarat JITU Kementerian.

  (Urus Setia JITU Peringkat Kebangsaan akan menetapkan tarikh-tarikh mesyuarat JITU Kebangsaan dan JKKMKPK dari awal tahun bagi memudahkan perancangan Kementerian dan SUKN)

 • 12.
  Adakah perlu Laporan Maklum Balas diisi untuk semua terma rujukan?

  Tidak perlu. Terma rujukan berdasarkan isu/masalah yang telah dikenal pasti dalam tempoh penghantaran laporan sahaja.

 • 13.
  Apakah definisi isu dalam hal ini?

  Perkara yang berbangkit berkaitan integriti dan tadbir urus di bawah enam TOR keutuhan sistem pengurusan pentadbiran Kerajaan dan juga dari sumber-sumber yang dicadangkan dalam Arahan termasuk juga teguran audit.

 • 14.
  Apakah cukup untuk menjawab isu atau masalah sahaja atau kedua-duanya sekali?

  Salah satu. Tapi sebenarnya isu dan masalah berkait rapat. Sesuatu isu yang berbangkit mesti berpunca daripada/mendatangkan masalah.

 • 15.
  Bolehkah sasaran output yang telah dilaporkan, dilaporkan lagi?

  Boleh, walau bagaimanapun, telah ada perubahan atau perbezaan dari segi kuantiti dan kualiti output berdasarkan kemajuan sesuatu tindakan yang telah diambil.
   

 • 16.
  Apakah peranan dan tanggungjawab PKP JITU?

  PKP JITU merupakan singkatan kepada Pasukan Khas Perunding Jawatankuasa Integriti dan Tadbir Urus. Pasukan ini diwakili JPA, MOF, JPM, ICU, MAMPU, BPA & IIM dan dalam keadaan biasa untuk melaksanakan kajian mengenai isu-isu generik kepada Kementerian/SUKN/Agensi. SPRM akan bertindak sebagai Penyelaras kepada PKP JITU.

  Sebagai satu langkah pro-aktif, YB Menteri boleh juga pada bila-bila masa mengarahkan task-force diwujudkan untuk menyelesaikan sesuatu isu atau masalah dari segi integriti/tadbir atau rasuah dsbnya. PKP JITU boleh mengguna khidmat nasihat profesional atau pakar dari dalam dan luar negara bagi mencadangkan langkah-langkah penyelesaian dan penambahbaikan isu-isu berimpak tinggi.

 • 17.
  Adakah peranan antara Unit Integriti Kementerian/SUKN/ Agensi dan JITU ini bertindih?

  Tidak bertindih sama sekali, malahan selari dengan hasrat menambah baik sistem perkhidmatan awam. Unit Integriti merupakan satu unit yang ditubuhkan di agensi untuk menguruskan hal-hal berkaitan integriti, tadbir urus, pengesanan dan pengesahan dan lain-lain lagi. Manakala JITU merupakan mekanisme jawatankuasa yang memberi fokus kepada program dan isu di dalam pelaporan.

 • 18.
  Apakah Kementerian/SUK Negeri perlu lakukan jika memerlukan taklimat berkenaan JITU?

  Sila hubungi Urus Setia JITU di alamat:

  Urus Setia Bersama Jawatankuasa Integriti dan Tadbir Urus (JITU),
  Pejabat Menteri,
  Jabatan Perdana Menteri,
  Aras 3, Blok Barat, Bangunan Perdana Putra,
  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
  62502 PUTRAJAYA.

  (E-mel: urus setia_jitu@pmo.gov.my)
   

Pengumuman

 • Pengumuman - Sebut Harga Membekal Alat Pengesan Logam 'HANDHELD METAL DETECTOR' (Pelawaan .. Baca Lanjut

Style Switcher

Predefined Colors

Layout Style

Background Image

Background Color

Reset