Senarai Pegawai SPRM di Agensi Awam

Cari:
Bil       Pegawai Agensi Penempatan Alamat Pejabat Alamat E-mel
1 TPj Dato' Jalil bin Jaafar Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) Unit Integriti, Perbendaharaan Malaysia, Aras 3, Perbendaharaan 2, No. 7, Persiaran Perdana, Presint 2, 62592 Putrajaya jalil@sprm.gov.my
2 PPj Norazlina bt Abd Rahim Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) Unit Integriti, Perbendaharaan Malaysia, Aras 3, Perbendaharaan 2, No. 7, Persiaran Perdana, Presint 2, 62592 Putrajaya n_azlina@sprm.gov.my norazlina.rahim@treasury.gov.my
3 P/TPj Salim bin Ahmad Kementerian Pertahanan (MOD) Unit Integriti, Kementerian Pertahanan, Tingkat 1, Blok B, Bangunan Zetro, Jalan 9/27C, Seksyen 5, Wangsa Maju, 53300 Kuala Lumpur salimahmad@sprm.gov.my
4 KPKPj Ahmad Suhairi bin Mohd Noor Kementerian Pengangkutan (MOT) Unit Integriti, Kementerian Pengangkutan , No 26, Jalan Tun Hussein, Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62100 Putrajaya suhairi@sprm.gov.my suhairi@mot.gov.my
5 P/Psk Edwin Anak Ipok Kementerian Pengangkutan (MOT) Unit Integriti, Kementerian Pengangkutan , No 26, Jalan Tun Hussein, Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62100 Putrajaya edwin@sprm.gov.my
6 KPKPj Nor Rasmi Bin Shari Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar (NRE) Unit Integriti, Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar, No.25 Aras G, Wisma Sumber Asli, Persiaran Perdana, Presint 4, 62574 Putrajaya rasmi@sprm.gov.my
7 Ps Siti Fairuz bt Shamsuri Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar (NRE) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE), Unit Integriti, Aras G, Wisma Sumber Asli, No.25, Persiaran Perdana, Presint 4, 62574 Putrajaya sitifairuz@sprm.gov.my
8 P/KPKPj Nazli Rasyid bin Sulong Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) Unit Integriti, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 2 & 4, Blok E12, Kompleks E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya nazlirasyid@sprm.gov.my
9 P/KPKPj Mustafa Kamal Bin Ahmad Kementerian Dalam Negeri (KDN) Kementerian Dalam Negeri, Unit Integriti, Aras 6, Blok D9, Parcel D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62546 Putrajaya mustafakamal@sprm.gov.my
10 P/PsK Dzul Azmi bin Yahya Kementerian Dalam Negeri (KDN) Kementerian Dalam Negeri, Unit Integriti, Aras 6, Blok D9, Parcel D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62546 Putrajaya dzul@sprm.gpv.my
11 P/KPKPj Hasbilah bin Mohamad Salleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) Unit Integriti, Kementerian Kesihatan Malaysia, Blok E, Kompleks E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62690 Putrajaya. hasbilah@sprm.gov.my
12 Ps Faiz b. Fauzi Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) Unit Integriti, Kementerian Kesihatan Malaysia, Blok E, Kompleks E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62690 Putrajaya. fanuz@sprm.gov.my
13 KPKPj Noraini binti Mohamed Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Bahagian Integriti, Aras 6, Podium 1, No. 13 Persiaran Perdana, Persint 2, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62623 Putrajaya noraini@sprm.gov.my noraini.md@kpdnkk.gov.my
14 Ps Zulhairi b. Zainal Abidin Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Bahagian Integriti, Aras 6, Podium 1, No. 13 Persiaran Perdana, Persint 2, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62623 Putrajaya zulhairi@sprm.gov.my
15 P/KPKPj Mohd Fuad Bee bin Basrah Bee Kementerian Kerja Raya (KKR) Unit Integriti, Kementerian Kerja Raya, Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kementerian Kerja Raya, Jalan Sultan Salahudin, 50580 Kuala Lumpur fuad@sprm.gov.my
16 P/PsK Mohd Azlee Mohd Talip Kementerian Kerja Raya (KKR) Unit Integriti, Kementerian Kerja Raya, Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kementerian Kerja Raya, Jalan Sultan Salahudin, 50580 Kuala Lumpur azlee@sprm.gov.my
17 P/KPKPj Seng Chuan A/L Din Wan Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani (MOA) Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Aras 4, Blok Podium 4G1-1B, Wisma Tani, Presint 4 62624 Putrajaya chuan@sprm.gov.my
18 P/PsK Azuan b. Adzhar Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani (MOA) Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Aras 4, Blok Podium 4G1-1B, Wisma Tani, Presint 4 62624 Putrajaya azuan@sprm.gov.my
19 P/PKPj Norliza binti Adenan Jabatan Perdana Menteri (JPM) Unit Integriti, Jabatan Perdana Menteri, Aras 4, Blok B1, Kompleks B, 62502 Putrajaya norlizaadenan@sprm.gov.my
20 KPKPj Dato' Alias bin Salim Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) Unit Integriti, Jabatan Imigresen Malaysia, No. 15, Aras 6, Bahagian Integriti, Presint 2, 62550 Putrajaya alias@sprm.gov.my
21 PS Firdaus bin Umar @ Adi Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) Unit Integriti, Jabatan Imigresen Malaysia, No. 15, Aras 6, Bahagian Integriti, Presint 2, 62550 Putrajaya firdaus@sprm.gov.my
22 KPKPj Wan Yusoff Bin Wan Ibrahim Jabatan Pertanian Malaysia (DOA) Jabatan Pertanian Semenanjung Malaysia No. 30, Persiaran Perdana, Presint 4, 62624 Putrajaya wanyusoff@sprm.gov.my
23 P/PsK Ku Hamidi b. Ku Halim Jabatan Pertanian Malaysia (DOA) Jabatan Pertanian Semenanjung Malaysia No. 30, Persiaran Perdana, Presint 4, 62624 Putrajaya kuhamidi@sprm.gov.my
24 P/KPKPj Mohd Nor bin Ali Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK) Unit Integriti, Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Bangi, Selangor mohdnor@sprm.gov.my
25 Ps Che Azmin bin Che Soh Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK) Unit Integriti, Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Bangi, Selangor cheazmin@sprm.gov.my
26 P/KPKPj Tuan Ruslan bin Tuan Mat Jabatan Kastam DiRaja Malaysia (KDRM) Unit Integriti Ibu Pejabat Kastam Diraja Malaysia, Kompleks Kementerian Kewangan No 3, Persiaran Perdana, Presint 2, 62596, Putrajaya tuanruslan@sprm.gov.my
27 P/Psk Haryazi bin Baharom Jabatan Kastam DiRaja Malaysia (KDRM) Unit Integriti Ibu Pejabat Kastam Diraja Malaysia, Kompleks Kementerian Kewangan No 3, Persiaran Perdana, Presint 2, 62596, Putrajaya haryazi@sprm.gov.my
28 P/KPKPj Hairuzam b. Mohmad Amin @ Hamim Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM) Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, Ibu Pejabat Perhutanan Semenanjung Malaysia, Jalan Sultan Salahuddin, 50660 Kuala Lumpur hairuzam@sprm.gov.my
29 P/PsK Mohd Hamzah bin Abdullah Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM) Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, Ibu Pejabat Perhutanan Semenanjung Malaysia, Jalan Sultan Salahuddin, 50660 Kuala Lumpur mohdhamzah@sprm.gov.my
30 P/KPKPj Jamil Bin Mohd Dahalan Jabatan Pengangkutan Jalan Bahagian Integriti Ibu Pejabat JPJ Aras 5, No. 26 Jalan Tun Hussein Persiaran Perdana, Presint 4 62100 Putrajaya jamil@sprm.gov.my
31 Ps Nohardy b. Mat Noh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Bahagian Integriti Ibu Pejabat JPJ Aras 5, No. 26 Jalan Tun Hussein Persiaran Perdana, Presint 4 62100 Putrajaya nohardy@sprm.gov.my
32 P/PsK Ahmad Humaizie bin Ramly Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) Unit Integriti, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga & Masyarakat, No. 55, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100 Putrajaya ahumaizie@sprm.gov.my
33 P/Psk Hamzah bin Ibrahim Kementerian Tenaga, Teknolog1 Hijau dan Air (KeTTHA) Unit Integriti, Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, Aras 5, Blok E4/5, Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62668 putrajaya. hamzahibrahim@sprm.gov.my
34 P/PsK Faizah bt Hamid Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) Unit Integriti, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Aras 10, No. 47, Persiaran Perdana, Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62100 W.P Putrajaya faizah@sprm.gov.my
35 PsK Siti Norlinda Binti Abu Bakar Kementerian Sumber Manusia (KSM) Unit Integriti Kementerian Sumber Manusia Blok D3 & D4, Kompleks D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62502 Putrajaya sitinorlinda@sprm.gov.my
36 Psk Rosli bin Abd. Rahman Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) Unit Integriti, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Aras 1-7, Blok C4 & C5, Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya 62662, Malaysia rosli.arahman@sprm.gov.my
37 P/Psk Nik Nor Azleen bt Mohammed Kementerian Belia dan Sukan (KBS) Kementerian Belia dan Sukan, Aras 5, Menara KBS, No. 27 Persiaran Perdana, Precint 4, 62570 Putrajaya niknazleen@sprm.gov.my
38 P/Psk Khairul Anuar b. Johari Kementerian Perusahaan, Perladangan Dan Komoditi (MPIC) Kementerian Perusahaan Perladangan Dan Komoditi No. 15 Aras 6-15, Persiaran Perdana, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62654 Putrajaya. k.anuar.johari@sprm.gov.my
39 P/Psk Rosmadi b. Kasim Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM) Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM), Aras 22, Kompleks Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Precint 4, Putrajaya rosmadi@sprm.gov.my
40 Ps Azeem Hafeez bin Jamaluddin Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan (MOTAC) Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia, Aras 15, No. 2, Menara 1, Jalan P5/6, Precint 5, 62200 Putrajaya azeem@sprm.gov.my
41 P/PsK Mohamad Nizam bin Kalam Kementerian Luar Negeri (KLN) Ketua Unit Integriti, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Tingkat 3, Wisma Putra WP2, No. 1, Jalan Wisma Putra, Precint 2 62602 Putrajaya mohdnizam@sprm.gov.my
42 P/Psk Rozi binti Rahman Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) Unit Integriti, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, No.7, Menara MITI, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah, 50480, Kuala Lumpur rozie@sprm.gov.my
43 P/Psk Mohammad Zawawi bin Hussin Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) Unit integriti, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Jabatan Perdana Menteri, Tingkat 4-11, One IOI Square, IOI Resort, 62500 Putrajaya awie@sprm.gov.my
44 Ps Normiriati Binti Haini Jabatan Pendaftaran Malaysia (JPN) Unit Integriti, Jabatan Pendaftaran Negara, Aras 7, No. 22, Persiaran Perdana, Presint 2, 62551 Putrajaya miriati@sprm.gov.my
45 P/Psk Azahazira bt Shamsuddin Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) Unit Integriti, Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia, Jalan Sultan Salahuddin, 50626 Kuala Lumpur azahazira@sprm.gov.my
46 P/Psk Fadlyzal b. Mohd Zain Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) Unit Integriti, Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP), No 20, Menara LPP, Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur fadlyzal@sprm.gov.my
47 PKPj Abd. Latif bin Osman Majlis Amanah Rakyat (MARA) Unit Integriti Majlis Amanah Rakyat (MARA) Tingkat 24, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan Raja Laut 50609 Kuala Lumpur latif@sprm.gov.my abdlatif@mara.gov.my
48 P/PKPj Zulfikri bin Ab. Manaf Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) Jabatan Integriti, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Aras 8, West Wing, Wisma Sime Darby, Jalan Raja Laut 50350, Kuala Lumpur. zulfikri@sprm.gov.my
49 P/PsK Gan Nen Shan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) Jabatan Integriti, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Aras 8, West Wing, Wisma Sime Darby, Jalan Raja Laut 50350, Kuala Lumpur. gan.nenshan@sprm.gov.my
50 PsK Wan Nor Laily binti Wan Ahmad Jabatan Ketua Menteri Melaka (SUK Melaka) Unit Integriti Aras 2, Blik Bentara, Jabatan Ketua Menteri Melaka, Seri Negeri, Hang Tuah Jaya, 75450 Ayer Keroh, Melaka norlaily@sprm.gov.my
51 Psk Kamaruzaman b. Yusoff SUK Selangor Unit Integriti Pejabat SUK Selangor Tingkat 7, Bangunan SSAAS, 40000 Shah Alam, Selangor kzaman@sprm.gov.my
52 P/PPj Syamsul bin Osman Jabatan Ketua Menteri Sabah (SUK Sabah) Unit Integriti Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah Tingkat 6, Jabatan Ketua Menteri 88817 Kota Kinabalu Sabah syamsul@sprm.gov.my
53 KPKPj Noor Hani Binti Kamarud-din Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS), JPM Unit Kerjasama Awam Swasta, Aras 14, Blok Menara, Lot 2G6, Presint 2, No. 18, Persiaran Perdana, 62652 Putrajaya. noorhani@sprm.gov.my
54 Ps Theenmoly a/p Maripan Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS), JPM Unit Kerjasama Awam Swasta, Aras 14, Blok Menara, Lot 2G6, Presint 2, No. 18, PersiaranPerdana, 62652 Putrajaya theenmoly@sprm.gov.my
55 PKPs Muhammad Aiman Lingen Bin Abdullah Jabatan Akauntan Negara Malaysia Unit Integriti,Jabatan Akauntan Negara Malaysia,Aras 1-8, Kompleks Kementerian Kewangan, No.1, Persiaran Perdana, Presint 2, 62594 Putrajaya aiman.abdullah@sprm.gov.my
56 Psk Raub bin Ghani Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Aras 12, No. 51, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100 Putrajaya raubghani@sprm.gov.my
TOP

Statistik Pelawat


Hari Ini
1151
Semalam
1385
Minggu Ini
1151
Bulan Ini
78128

Keseluruhan
2997930